Khách sạn - karaoke Nguyễn Trãi 1000m2

Công trình tại: Khách sạn - karaoke Nguyễn Trãi 1000m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công trang trí nội thất

Khách sạn - karaoke Nguyễn Trãi 1000m2