Show:
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Medika 1200m2

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Medika 1200m2

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Medika 1200m2 .....
Chuỗi nhà hàng BUGIS SAIGON CENTER 300m2

Chuỗi nhà hàng BUGIS SAIGON CENTER 300m2

Chuỗi nhà hàng BUGIS SAIGON CENTER 300m2 .....
Chuỗi nhà hàng Gogi 350m2

Chuỗi nhà hàng Gogi 350m2

Chuỗi nhà hàng Gogi 350m2 .....
Chuỗi nhà hàng Meet Fresh - Saigon Center 120m2

Chuỗi nhà hàng Meet Fresh - Saigon Center 120m2

Chuỗi nhà hàng Meet Fresh - Saigon Center 120m2 .....
Chuỗi nhà hàng Tasaki BBQ 200m2

Chuỗi nhà hàng Tasaki BBQ 200m2

Chuỗi nhà hàng Tasaki BBQ 200m2 .....
Chuỗi nhà hàng The Pizza Company - BMT 300m2

Chuỗi nhà hàng The Pizza Company - BMT 300m2

Chuỗi nhà hàng The Pizza Company - BMT 300m2 .....
Chuỗi nhà hàng The Pizza Company - PMH 400m2

Chuỗi nhà hàng The Pizza Company - PMH 400m2

Chuỗi nhà hàng The Pizza Company - PMH 400m2 .....
Cửa hàng kem Swensen's 350m2

Cửa hàng kem Swensen's 350m2

Cửa hàng kem Swensen's 350m2 .....
Ecopart Coffee 120m2

Ecopart Coffee 120m2

Ecopart Coffee 120m2 .....
Khách sạn - karaoke Nguyễn Trãi 1000m2

Khách sạn - karaoke Nguyễn Trãi 1000m2

Khách sạn - karaoke Nguyễn Trãi 1000m2 .....
Khu du lich Tropicana Beach Resort & Spa 32 phòng

Khu du lich Tropicana Beach Resort & Spa 32 phòng

Khu du lich Tropicana Beach Resort & Spa 32 phòng .....