Chuỗi nhà hàng Hokkaido 900m2

Công trình tại: Chuỗi nhà hàng Hokkaido 900m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công trang trí nội thất