Chuỗi nhà hàng Meet Fresh - Saigon Center 120m2

Công trình tại: Chuỗi nhà hàng Meet Fresh - Saigon Center 120m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công trang trí nội thất

Chuỗi nhà hàng Meet Fresh - Saigon Center 120m2