Chuỗi nhà hàng Tasaki BBQ 200m2

Công trình tại: Chuỗi nhà hàng Tasaki BBQ 200m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công trang trí nội thất

Chuỗi nhà hàng Tasaki BBQ 200m2