Bệnh Viện Thẩm Mỹ Medika 1200m2

Công trình tại: Bệnh Viện Thẩm Mỹ Medika 1200m2
Dịch vụ: Thiết kế và thi công trang trí nội thất

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Medika 1200m2